VERZUIM PROTOCOL

Verzuimprotocol van  LABORAL SERVICES B.V.

Download hiernaast het verzuimprotocol, hierin staat beschreven wat de medewerker en werkgever doen tijdens ziekteverzuim. Deze regels zijn gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter.

Telefoonnummer: Bel 076-303 0167 (tevens Whatsapp)

Bezoekadres hoofdkantoor 
LABORAL SERVICES B.V.
Argon 31A
4751 XC  OUD GASTEL