CERTIFICERINGEN

Wij zijn gecertificeerd voor verschillende onderdelen. Hieronder lees je welke certificeringen wij hebben en wat deze certificeringen eigenlijk inhouden. 

NEN 44001

De NEN 44001 certificering is er speciaal voor uitzendbureaus.
Dit betekent dat wij de juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies doen.
En het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

Onze uitzendkrachten zijn belangrijk voor ons!  

VCU

De certificaat staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten.

Hiermee laten wij zien dat onze uitzendorganisatie veilig en gezond werk ondersteunt en naleeft. Met deze certificering zorgen wij voor werkprocessen en informatiestromen voor veilig en gezond werk voor jou. Wij zijn altijd bezig met het verbeteren van de processen rondom veilig en gezond werken.

Voor veilig & gezond werken zit je bij ons helemaal goed!

ABU CAO

Momenteel zijn we bezig met het behalen van het ABU-keurmerk.
Wat houdt dit in:

  • zaken op orde hebben
  • goed zijn voor uitzendkrachten
  • niet discrimineren
  • zorgen voor verantwoorde huisvesting voor internationale medewerkers

Gezonde werkomgeving, daar staan wij voor!

SNA Keurmerk

Wij laten 2 keer per jaar vrijwillig onze administraties inspecteren door geaccrediteerde inspectie-instellingen. Dit keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

Met ingang van 17 november 2021 heeft de ABU met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een CAO voor Uitzendkrachten gesloten met een looptijd tot 2 januari 2023. 

Wij als uitzendbureau hanteren deze CAO voor Uitzendkrachten ABU. Klik op de foto voor de CAO.

Wij staan voor Kwaliteit, Veiligheid en een Gezonde werkomgeving!

Wat houd  je nog tegen om je bij ons in te schrijven? Schrijf je vandaag nog in!

DAAROM LABORAL

ONZE MISSIE

LABORAL IS EEN BEGRIP
IN DE REGIO

ONZE ESSENTIE

WIJ LEVEREN PROFESSIONEEL
& GECERTIFICEERD PERSONEEL

ONZE BELOFTE

WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS JIJ 
DAT BENT